misszió

történet
alapítók
kuratórium
felügyelõ bizottság
ISO 9001
  
 
 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: MVA) 2004. február 5. napján vezette be az MSZ EN ISO 9001:2001-es szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét. Tekintettel arra, hogy a minőségügyi rendszer az MVA az egész szervezetére vonatkozik, e naptól összes tevékenységét ennek megfelelően működteti.

A rendszert tanúsító audit megtartására a 3 hónapig tartó próbaműködést követoen 2004. május 11. napján került sor az Osztrák Tanúsítási Intézet (ÖQS) munkatársai által. A tanúsító audit kedvező eredménnyel zárult, így a tanúsítóhely vezetője díszes oklevél formájában engedélyezte az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvány kibocsátását, amely az MVA Bartók Béla úti irodaépületében magyar, német és angol nyelven megtekinthető.

Az MVA ezen felül rendelkezik az International Certification Network (IQNet), azaz a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózata által kibocsátott IQNet tanúsítási oklevéllel, ugyanis az auditor ÖQS tagja e szervezetnek, amely egyébként a világ vezető tanúsító szervezeteinek globális összefogása eredményeként született.

A 2004. májusában kiérdemelt tanúsítvány egyébként az ISO 9001 szabvány értelmében 3 évig volt érvényes, így 2007. május 10-11. napján sor került a minőségirányítási rendszer újratanúsítására, amelynek eredményeként megállapítást nyert, hogy az MVA folyamatosan fejlesztett minőségirányítási rendszere a követelményeknek teljes egészében megfelel. A szabvány rendelkezéseire tekintettel a következő 3 évben évente egy alkalommal az ÖQS auditora ismételten felülvizsgálja majd az MVA minőségbiztosítási rendszerét, annak működőképességét és az időközben végrehajtott fejlesztéseket.


A MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) tevékenységének fókuszában olyan magas színvonalú és az ügyfelek igényeit szem előtt tartó vállalkozásfejlesztési szolgáltatás áll, amely biztosítja ügyfeleink, valamint a Kuratórium elégedettségét és kiteljesíti missziónkat. A minőségi munkavégzés esszenciális követelmény alapítványunknál mind az ügyvezetés, mind a munkatársak számára.

Az MVA célja olyan komplex és sokrétű vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása, amelyek a magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítását teszik lehetővé. A minőségi szolgáltatás nyújtására alapozva célunk továbbá, hogy szolgáltatásaink folyamatos bővítése, fejlesztése, újítása révén ismertségünk és elismertségünk növekedjen.

Az MVA vallja, hogy magas minőségi szolgáltatást csak úgy tud nyújtani, ha a stratégiai célok elérése érdekében a minőség ügyét a szervezet egészére kiterjeszti és munkatársainkat e vonatkozásban is elkötelezetté teszi. Ennek szellemében a következő minőségcélokat tűztük ki magunk elé:

  1. Az ügyfelek elégedettségének növelése
  2. A Kuratórium elégedettségének növelése
  3. Megbízhatóság növelése
  4. Alkalmazkodóképesség, rugalmasság növelése
  5. Megfelelő munkakörnyezet kialakítása
  6. A szolgáltatások minőségi megjelenítésének növelése

Az MVA minőségcéljai elérésének forrása és záloga

  1. a kvalifikált munkaerő,
  2. a vállalkozásfejlesztés terén szerzett sokrétű hazai és nemzetközi tapasztalat,
  3. a megfelelő partnerek, stratégiai szövetségesek, alvállalkozók kiválasztása és alkalmazása,
  4. a hatékony, innovatív belső működés.

Az ügyvezetés kijelenti, hogy a minőségpolitikát következetesen megvalósítja és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat.
Az MVA valamennyi munkatársa elkötelezi magát, hogy tevékenységét a minőségirányítási rendszer szellemében és gyakorlata szerint végzi, és annak fejlesztését célzó javaslataival az ügyvezetés ilyen irányú munkáját támogatja.

Budapest, 2007. február 19.

Dr. Csuhaj V. Imre
MVA Kuratórium elnöke
Dr. Braun Márton
MVA ügyvezető igazgatója

 

 

Budapest, III. Szépvölgyi út 135., 1277 Budapest 23, Pf: 4, telefon: (06-1) 883-08-00, fax: (06-1) 481-46-01, e-mail: info@mva.hu