misszió

történet
alapítók
kuratórium
felügyelõ bizottság
ISO 9001
  
 
 
Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú alapítvány, független szervezet, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik.

Az Alapítvány olyan szolgáltató szervezet, amelynek fő feladata a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai értelemben egyaránt kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása. A szolgáltatások köre kiterjed mind az induló mikro vállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerősödésre képes kis- és középvállalkozások segítésére. Az Alapítvány működése előmozdítja az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő eredményesebb felkészülést, a gazdasági növekedés tartalékainak mozgósítását, erős hazai középpolgári réteg kialakulását, új munkaalkalmak létrejöttét és a regionális gazdasági egyenlőtlenségek oldását.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenysége országos hatáskörű, programjait regionális, megyei, esetenként kistérségi orientációval valósítja meg. Kiemelt partnerei - a részben általa alapított - helyi vállalkozásfejlesztési közalapítványok és központok. Ezekkel jogilag egyenrangú, velük közös programok végrehajtására irányuló tartós együttműködést valósít meg. Az Alapítvány a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztésének meghatározó intézménye, hosszú távú partneri kapcsolatra törekszik a vállalkozásfejlesztésben érintett más szervezetekkel: a kisvállalkozói érdekképviseletekkel, a kamarákkal, a regionális fejlesztés intézményeivel, a civil szervezetekkel, a hitelintézetekkel és más finanszírozókkal. Az Alapítvány megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít az Európai Unióval 1992 óta folyamatosan fennálló és eredményes együttműködésének, melynek fenntartására és további gazdagítására kiemelt figyelmet fordít.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységét középtávon meghatározó stratégia két, tartós értéket jelentő adottságra épül: az Európai Unióval fennálló együttműködés során felhalmozott tudásra és a hálózati együttműködéssel biztosítható országos jelenlétre.

Kiemelt feladata olyan szolgáltatási programok megalapozása, amelyek országos, vagy regionális szintűek, s egyaránt irányulhatnak a mikro-, a kis-, illetve a középvállalkozói szektor fejlesztésére. Fontos törekvése a vállalkozások számára általánosan elérhető alapvető szolgáltatások (vállalkozások indítása, vállalkozók képzése, információ-szolgáltatás, mikrohitel, stb.) folyamatos biztosítása. Emellett feladatokat vállal speciális vállalkozói csoportok igényeinek kielégítésében is (pl. sportvállalkozások, mozgáskorlátozottak alkalmazása, határon túli vállalkozói kapcsolatépítés, stb.).
Az Alapítvány szakmai programjai között a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak - az Európai Unió gyakorlatához hasonlóan - a vállalkozók együttműködését, együttes fejlődését segítő, kooperatív jellegű programok (pl. beszállítás, együttes export, regionális komplex szolgáltatások). A pénzügyi segítségnyújtás - a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra is elsődlegesen a mikro- és a kisvállalkozások körére terjedhet ki. E programok folyamatos értékelése és hatékonyságvizsgálata előmozdítja a szolgáltatások javítását, új cselekvési irányok megjelölését.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú tevékenységének természetes jellemzője a teljes körű nyilvánosság, a pontos és korrekt elszámolás az európai és a hazai közpénzek felhasználásáról. Alapfeladata a különböző vállalkozói rétegek időben és szakszerűen történő informálása.
A tájékoztatás nem csak az Alapítvány, hanem a vele együttműködő helyi alapítványok és vállalkozásfejlesztési központok kötelezettsége is.
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlést, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot és az érintett kormányszerveket, az Európai Uniót, az alapító tulajdonosokat, a forrásgazdákat és más együttműködő partnereket is.

Budapest, 2000. február
Dr.Csuhaj V. Imre
 
elnök
 
 

Budapest, III. Szépvölgyi út 135., 1277 Budapest 23, Pf: 4, telefon: (06-1) 883-08-00, fax: (06-1) 481-46-01, e-mail: info@mva.hu