misszió

történet
alapítók
kuratórium
felügyelõ bizottság
ISO 9001
  
 
 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a magyarországi kis- és középvállalkozások létrejöttéhez és fejlődéséhez. Az MVA független, autonóm szervezet, amelynek induláskori alaptőkéjét a Magyar Köztársaság Kormánya, kereskedelmi bankok és érdekképviseletek biztosították.

Az MVA, szakmai és pénzügyi támogatási programok széles skáláját nyújtva, katalizátori szerepet tölt be a kis- és középvállalkozások megerősítésében.

Az MVA tevékenységét a kuratórium felügyeli, fő feladata az MVA stratégiájának meghatározása. Az operatív feladatokat az ügyvezető igazgató irányítja, aki általánosan felelős a Kuratórium döntéseinek elokészítéséért és végrehajtásáért. A törvényességi felügyeletet a felügyelő bizottság látja el.

1990 novemberében az Európai Unió Bizottsága az MVA-t jelölte ki a Phare kis- és középvállalkozás fejlesztési Programjának (SME Program) végrehajtására. A program fő célja: a foglalkoztatás és a gazdaság szerkezetátalakításának elősegítése a kis- és középvállalkozói szektor fejlesztésével. Feladatul kapta, hogy irányításával szabályozott pénzügyi kereteken belül, a vállalkozások élénkítését célzó hazai és külföldi pénzforrások célszerűen és hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Ez a magánvállalkozások gyarapodását, pénzügyi feltételeinek javítását, szakmai ismereteinek megszerzését és bővítését jelentette a már említett vállalkozások körében.
E célok elérése érdekében az Európai Unió az MVA-n keresztül jelentős összegeket nyújtott megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok, a Helyi Vállalkozói Központok (HVK-k) létrehozására és munkaszervezeteik felállítására, kiképzésére. A megyei alapítványok 1994 év végére az egész országban létre is jöttek.

Jelenleg a megyénként megszervezett Helyi Vállalkozói Központok több mint 140 irodából álló országos vállalkozásfejlesztési hálózatot alkotnak.

A megyei HVK-k önálló jogi személyiségű, független, saját kuratórium felügyelete mellett működő szervezetek, melyeket a megyei és települési önkormányzatok, vállalkozói érdekképviseletek, kamarák, vállalkozások, (több helyen az MVA is) közösen alapították. Alapításkor az egyik fontos cél a párt-, és szektorsemlegesség biztosítása volt, melyet a kurátorok széles társadalmi rétegekből történő választása is garantált.

Az alapítványok az MVA/Phare program iránymutatásai szerint alakították ki szervezeti felépítésüket, működési elveiket, amely ezáltal a kezdetektől olyan EU-konform struktúrát jelent, amely példaértékű és nélkülözhetetlen az EU csatlakozás szempontjából. A napjaink kihívásainak megfelelően a HVK-k a legtöbb helyen közhasznú formában működnek és törekednek az ISO minőségbiztosítás elnyerésére is.
1990-től napjainkig az Európai Unió Phare programja több mint 80 millió EURO biztosításával teremtette meg kis- és középvállalkozói fejlesztési program társfinanszírozásának pénzügyi forrásait. Ehhez járult hozzá az Ipari- Kereskedelmi- és Idegenforgalmi Minisztérium (később Gazdasági Minisztérium). 1997-ben és 1998-ban a társfinanszírozást a kezelésében lévő Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat (GFC) forrásaiból adta.

A PHARE által finanszírozott programok mellett - EU ösztönzésre - a HVK-k egyre több hazai, EU és más forrást pályáznak meg és nyernek el hazai és nemzetközi pályázatokon vállalkozásélénkíto programok végzésére - valamint szintén EU ösztönzésre és képzéssel - megkezdték a felkészülést az önfenntartásra, amely piacképes szolgáltatások kifejlesztését jelenti.

 
 

Budapest, III. Szépvölgyi út 135., 1277 Budapest 23, Pf: 4, telefon: (06-1) 883-08-00, fax: (06-1) 883-0841, e-mail: info@mva.hu